Local Trip

Fill your life with adventures.

တစ္ေခတ္တစ္ခါက ပင္းယ

ပုဂံႏွင့္ အင္းဝကို က်က်နန လွည့္လည္ခဲ့ဖူးပါရဲ႕။ ထိုေခတ္ႏွစ္ေခတ္ၾကားမွာ ဟန္က်ပန္က် ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပင္းယေခတ္ဆိုတာ ရိွမွန္းလည္း သိပါရဲ႕။ သို႔ေပသိ ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕ႏွင့္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္ခဲ့ကာ သည္ေဆာင္းမွပဲ မႏၱေလးမွအျပန္ ဝင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ တျမန္ေန႔က အမရပူရႏွင့္ မင္းကြန္းသို႔ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ (ဝ၉ ၉၇၆၆၆၇၇၂၄) ၏ ကားေလးႏွင့္ပင္ ေနပူ၊ ေျမပူမွာ ေခၽြးမထြက္ဘဲ  သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂံႏွင့္ အင္းဝကို က်က်နန လွည့္လည္ခဲ့ဖူးပါရဲ႕။ ထိုေခတ္ႏွစ္ေခတ္ၾကားမွာ ဟန္က်ပန္က် ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပင္းယေခတ္ဆိုတာ ရိွမွန္းလည္း သိပါရဲ႕။ သို႔ေပသိ ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕ႏွင့္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္ခဲ့ကာ သည္ေဆာင္းမွပဲ မႏၱေလးမွအျပန္ ဝင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ တျမန္ေန႔က အမရပူရႏွင့္ မင္းကြန္းသို႔ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ (ဝ၉ ၉၇၆၆၆၇၇၂၄) ၏ ကားေလးႏွင့္ပင္ ေနပူ၊ ေျမပူမွာ ေခၽြးမထြက္ဘဲ  သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္းယေခတ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ပင္းယေခတ္တြင္ မင္းဆက္ေျခာက္ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့ၾကျပီး ျမင္းစိုင္းအဆက္ဟု ဆိုႏိုင္ေပမည္။ ပင္းယေခတ္ကို တည္ေထာင္သူမွာ တစ္စီးရွင္သီဟသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ေနာက္တြင္မူ ဥဇနာ၊ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ၊ ေက်ာ္စြာငယ္၊ နရသူႏွင့္ ဥဇနာေျပာင္တို႔ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္ျဖစ္ေသာ ဥဇနာေျပာင္သည္ နန္းတက္ျပီး သံုးလအၾကာတြင္ သတိုးမင္းဖ်ားမွ လုပ္ၾကံသျဖင့္ ပ်က္ကိန္းဆိုက္သည္။

ပင္းယေခတ္အေၾကာင္း ေျပာမည္ဆိုလ်င္ ပုဂံေခတ္ ပ်က္ဆီးသြားပံုကို အစျပန္ဆြဲရပါလိမ့္မည္။ မြန္ဂိုစစ္သည္ေတာ္တို႔သည္ ပုဂံအား က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ၾကိမ္ႏွစ္ခါ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ေျပးမင္းဟု သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းဝင္သည့္ နရသီဟပေတ့မင္းလက္ထက္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ နရသီဟပေတ့မင္း၏ သားေတာ္ ေက်ာ္စြာမင္း နန္းက်ခ်ိန္တြင္ တစ္ၾကိမ္ ျဖစ္သည္။

နရသီဟပေတ့မင္း လက္ထက္ကတည္းက ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦးျဖစ္သည့္ ရာဇသၾကၤ ံ၊ အသခၤယာႏွင့္ သီဟသူတို႔သည္ အထိုက္အေလ်ာက္ ၾသဇာရိွႏွင့္ေနၾကျပီ။ ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦးသည္ ဘိႏၷကျမိဳ႕ကို အစိုးရေသာ ေစာ္ဘြားၾကီး၏ သားေတာ္အငယ္ သိဂၤဗိုလ္မွ ျမင္ေသာသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖခင္၏ ဆႏၵျဖင့္ နရသီဟပေတ့မင္းထံတြင္ အမွဴထမ္းခစားၾကသည္။

နရသီဟပေတ့မင္း လုပ္ၾကံခံရျပီးေနာက္ သကၠရာဇ္ ၆၄၈ခုတြင္ မြန္ဂိုတို႔သည္ သားေတာ္ ေက်ာ္စြာအား မင္းေျမာက္ေပးခဲ့သည္။ ေက်ာ္စြာမင္းသည္ ရာဇသၾကၤ ံအား ျမင္းစိုင္းျမိဳ႕၊ အသခၤယာအား မကၡရာျမိဳ႕၊ သီဟသူအား ပင္လယ္ျမိဳ႕ကို စားေစသည္။ သို႔ေသာ္ မိဖုရားဖြားေစာအား အတိုင္အပင္မရိွ ေမ့ေလ်ာ့ကာထားသည္။ မိဖုရားဖြားေစာသည္ ေက်ာ္စြာမင္းအား ႏွလံုးနာသျဖင့္ ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦးအား ေျမွာက္ပင့္အား နန္းလုေစသည္။ သကၠရာဇ္ ၆၆၂ခုတြင္ ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦးသည္ ေက်ာ္စြာမင္းအား ပရိယာယ္ဆင္ကာ နန္းခ်ျပီး သဃၤန္းစီးေစသည္။

နန္းက်မင္းေက်ာ္စြာ၏ သားေတာ္ေစာနစ္မွ မေက်နပ္သျဖင့္ မြန္ဂိုဘုရင္ဦတည္ဘြားထံ စစ္ကူေတာင္းရာ သကၠရာဇ္ ၆၆၄ခုတြင္ စစ္သည္အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမင္းစိုင္းသုိ႔ ခ်ီလာၾကသည္။ မြန္ဂိုတို႔ဘက္မွ “မင္းရိုးကို နန္းတင္ေခ်” ဟု အမိန္႔ေပးသည္။ ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦးသည္ ေက်ာ္စြာအား ဦးေခါင္းျဖတ္ျပီး မြန္ဂိုတို႔ထံပို႔ကာ မင္းရိုးမရိွေတာ့ျပီဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ မြန္ဂိုတို႔ ေက်နပ္ေစေလာက္ေအာင္ လက္ေဆာင္ပ႑ာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြတို႔ကို ဆက္သၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ပုဂံေခတ္ပ်က္ကာ ရွမ္းညီေနာင္သံုးဦးသည္ နန္းျပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။

ငါးႏွစ္ၾကာေသာ္ မကၡရာျမိဳ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အသခၤယာသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ ကံကုန္သည္။ သကၠရာဇ္ ၆၇၄ခုတြင္ သီဟသူသည္ ျမိဳ႕သစ္တည္ရန္ ေနရာရွာေဖြရာ ပင္းယျမိဳ႕ျဖစ္လာမည့္ေနရာအား ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္။ ေျမရွင္းလင္းရာ အရိုး၊ အရြက္၊ အခက္၊ အသီးႏွင့္ တကြေသာ ေရႊပန္းပင္ကို တူးေဖာ္ရသျဖင့္ ျမိဳ႕အမည္ကို ပန္းရ… ေနာင္ေသာ္ ပင္းယဟု ေခၚဆိုေစသည္။ သီဟသူႏွင့္ ရာဇသၾကၤ ံတို႔သည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ နန္းျပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တြင္ သီဟသူမွ အဆိပ္ခတ္ လုပ္ၾကံသျဖင့္ ရာဇသၾကၤ ံ ကြယ္လြန္ေလသည္။

၁) ရတနာေအာင္ေျမ မဟာဘံုစံေက်ာ္စြာေက်ာင္း (ေခၚ) ဆူးတြင္းပစ္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းေတာ္၏ အတၳဳပၸတၱိက သမရိုးက်မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသျဖင့္ မေက်ာ္မလႊား ဖတ္ေစခ်င္မိပါေတာ့သည္။ ေက်ာင္းေတာ္ကို ပင္းယေခတ္ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ၏ သားေတာ္ ေက်ာ္စြာငယ္မင္း လက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဝန္းက က်ယ္ျပန္႔သလို၊ ေက်ာင္းေတာ္ကလည္း ခန္႔ျငားသည္။ ထို႔ေသာ္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ရန္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးပါးအား ရည္ရြယ္ျပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။

ေက်ာ္စြာငယ္သည္ ေက်ာင္းေတာ္ေဆာက္လုပ္ျပီးေနာက္ သီလဝန္၊ ဂုဏဝန္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မည္သည့္ရဟန္းေတာ္မဆို တက္ေရာက္ သီတင္းသံုးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားသည္။ အက်င့္သီလတင္မက က်မ္းဂန္ပညာမ်ားပါ ျပည့္စံုရမည္ဟု ဆိုထားသျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ကို အလွဴခံမည့္ရဟန္း မေပၚေပါက္ႏိုင္ဘဲ ရိွေနသည္။

တစ္ေန႔ေသာ္ ပုဂံမွ ၾကြလာေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ဖခင္အသည္ၾကီးႏွင့္အတူ ေက်ာင္းေတာ္ေပၚသို႔ တက္ေနသည္။ မင္းခ်င္းတို႔ သိေသာ္ မင္းၾကီးအား တင္ေလွ်ာက္ၾကသည္။ မင္းၾကီးသည္ ပညာရိွအမတ္ၾကီး စတုရဂၤဗလအား ေစလႊတ္ကာ ေက်ာင္းေတာ္အား လွဴဒါန္းရန္ ထိုက္မထိုက္ စံုစမ္းရန္ အေမးအျမန္းလႊတ္သည္။ ရဟန္းေတာ္သည္ အမတ္ၾကီး ေမးသမွ် ပါဠိ၊ အ႒ကတာ၊ ဋီကာက်မ္းဂန္မ်ားထဲမွ ခက္ရာခက္ဆစ္မ်ားကို မတိမ္းမေစာင္း အဟုတ္အမွန္အတိုင္း ေျဖႏိုင္သည္။ မင္းၾကီးလည္း ႏွစ္ေထာင္းဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ရဟန္းေတာ္အား ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းလိုက္ပါသည္။ ရဟန္းေတာ္၏ ဖခင္အသည္ၾကီးအား ဆုလာဘ္မ်ား ေပးသနားကာ သူေဌးဘြဲ႕ ခံေစသည္။

ေက်ာင္းေတာ္အား ပညာရဲရင့္စြာ အလွဴခံရရိွေသာ ရဟန္းေတာ္အမည္မွာ ရွင္နာဂိတမေထရ္ ျဖစ္သည္။ မေထရ္ျမတ္အား ပုဂံမွ ၾကြလာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေပါကၠံဆရာေတာ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ငယ္ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆူးတြင္းပစ္ဆရာေတာ္ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾကသည္။

ဆရာေတာ္သည္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ရိွ သာစည္ရြာသား ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က စာေပပညာ သင္ယူရန္ လြန္စြာ ပ်င္းရိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာခဏ ေက်ာင္းေျပးတတ္သည္။ ဖခင္အသည္ၾကီးသည္ သားျဖစ္သူအား ေနာင္တရစိမ့္ေသာ္ငွာ ဆူးခ်ံဳအတြင္း၌ ထားကာအပစ္ေပးသည္။ ထိုအပစ္မွ လြတ္ေသာ္ ဖခင္ကို ေၾကာင့္ရြံ႕သျဖင့္ အိမ္သို႔မျပန္ေတာ့ဘဲ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္သာ ေနေတာ့သည္။ ေက်ာင္းတြင္ အေနၾကာေသာ္ ပညာသင္ၾကားရန္ မ်ားစြာ စိတ္ပါလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမေဏဝတ္ျပီး ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာစာေပမ်ားကို အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေလသည္။

ရြာေက်ာင္းတြင္ စာေလ့လာရသည္ကို အားမရသျဖင့္ ပုဂံရိွ စကားေက်ာင္းမသို႔ ၾကြကာ ရွင္သုဓမၼမဟာသာမိမေထရ္ထံမွ ပညာသင္ယူသည္။ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သျဖင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားလာရာ ဖခင္ရိွရာအရပ္ထိ သတင္းေမႊးသည္။ ရဟန္းေတာ္၏ အတၳဳပၸတၱိကို ၾကားေသာ္ အသည္ၾကီးသည္ မိမိသားသာ ျဖစ္ရမည္ဟု မွန္းဆမိသျဖင့္ ပုဂံသို႔လိုက္ရာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သိရသည္။ သားမွန္းသိေသာ္ ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ဝတ္ၾကီး၊ ဝတ္ငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကာ ေနသည္။

ရဟန္းေတာ္သည္ ပညာဆည္းပူးမႈ အတိုင္းအစကို ေက်နပ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ ဖခင္၏ ေလွ်ာက္ထားေတာင္ပန္ခ်က္အရ မိခင္ရိွရာအရပ္သို႔ ၾကြလာသည္။ လမ္းတြင္ ပင္းယေရႊနန္းေတာ္ကို ျဖတ္စဥ္ ေက်ာ္စြာေက်ာင္းတိုက္အား အလွဴခံ ရရိွျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။

၂) ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္

ပင္းယတြင္ ေရႊစည္းခံု၊ ျမစည္းခံု ႏွင့္ ေအာင္စည္းခံု ဟူ၍ စည္းခံုေစတီ သံုးဆူရိွသည္။ ေရႊစည္းခံုေစတီ၏ အလွဴ႕ရွင္မွာ ပင္းယနန္းတည္ တစ္စီးရွင္သီဟသူ ျဖစ္သည္။ သီဟသူသည္ ေစတီႏွင့္တကြ ဝတၱကေျမပါ ထည့္သြင္းလွဴဒါန္းထားေၾကာင္း ေက်ာက္စာ အေထာက္အထား ရိွသည္။ ပင္းယေခတ္တြင္ ေရႊစည္းခံုေစတီအား မႊမ္းမံျပင္ဆင္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ အျခားမင္းမ်ားမွာ ဥဇနာမင္း၊ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာႏွင့္ ေက်ာ္စြာငယ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေရႊစည္းခံုေစတီဝန္းအတြင္း အျခားေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးငယ္မ်ားႏွင့္ လိႈဏ္ဂူပံုအုတ္တိုက္လည္း ရိွေသးသည္။ အုတ္တိုက္အတြင္းရိွ လိႈဏ္ဂူငယ္မ်ားထဲတြင္ ဦးေခါင္းမရိွေတာ့သည့္ ပင္းယေခတ္ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ေတြ႕ႏိုင္သည္။

၃) မဟာေရႊစည္းခံု ဘုရားမ်က္ႏွာေတာ္သစ္ ေဇယ်သိဒၶိေရကန္

ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ဘက္ ကားလမ္းမတဖက္တြင္ အုတ္ေရကန္တစ္ခု တည္ရိွသည္။ ထိုေရကန္အား ဘုရားမ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ လွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရကန္တြင္ ထြင္းထုထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္၊ နတ္သား၊ နဂါး ပန္းတေမာ့လက္ရာမ်ားမွာ လွပေသသပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရကန္အတြင္း ေရမရိွျခင္း၊ ခ်ံဳပုတ္မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဘာကိုစိတ္မေကာင္း ျဖစ္လို႔ျဖစ္မွန္းမသိ ခံစားခဲ့ရသည္။

၄) ျမစည္းခံုေစတီေတာ္

တံတားဦးျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၃ နယ္ေျမ၊ တံေတာ္ရာရပ္တြင္ တည္ရိွေသာ ျမစည္းခံုေစတီဆီေရာက္ေတာ့ ေနမြန္းတည့္ေနျပီ။ ေနကပူ၊ ဝမ္းကဟာေနတုန္း အရိပ္ေကာင္းေကာင္း သစ္ပင္ေအာက္က ကြပ္ပ်စ္ေပၚမွာ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာ အလံုးလွလွ ဝဝတုတ္တုတ္ၾကီးေတြ အတြဲလိုက္ အခိုင္လိုက္ ျမင္ေတာ့ မ်က္စိမလႊဲႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။ ထိုစဥ္ မယ္သီလရွင္ၾကီးတစ္ပါး ေက်ာင္းတိုက္ထဲမွ ထြက္လာခိုက္ႏွင့္ ၾကံဳတယ္။ ၾကိဳက္မရွက္၊ ငတ္မရွက္ဆိုသလို တစ္လံုးေတာင္းစားရာမွ အစျပဳျပီး သီလရွင္ၾကီးမွ သဒၵါေကာင္းစြာ အဖီးလိုက္ၾကီး ေပးေတာ့သည္။ မိမိမွာ ႏႈတ္အားျဖင့္ အားနာလိုက္တာဟု ဆိုေနေစကာမူ လက္ကျဖင့္ ငွက္ေပ်ာသီးအား အခြံႏႊာလို႔ ျပီးေနခ်ျပီ။

၅) ေအာင္စည္းခံုေစတီေတာ္

မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲ တည္ထားခဲ့ေသာ ေအာင္စည္းခံုေစတီ အေပၚသို႔ အုတ္ေလွကားထစ္ေလးမ်ားမွတဆင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား တက္ေရာက္ကာ ဝန္းက်င္ရႈခင္းမ်ားကို ရႈစားႏိုင္သည္။ ေစတီပတ္လည္တြင္ ႏွင္းဆီပန္းပင္မ်ား၊ ေဆာင္ေတာ္ကူးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည္။ ေဆာင္ေတာ္ကူးပန္းမ်ား ေဖြးေနေအာင္ ပြင့္ေနျပီး ပ်ားမ်ားမွာလည္း တရုန္းရုန္းႏွင့္။ ရနံ႔မွာ သင္းေပမယ့္ အျခားပန္းရနံ႔မ်ားႏွင့္ ကြာျခားက ႏိႈင္းယွဥ္ျပရခက္လွသည္။

၆) ဂူၾကီးသံုးလံုး

ဂူၾကီးသံုးလံုးကို ေတြ႕လ်င္ ပုဂံကို သတိရသြားမွာ မလြဲေပ။ ဂူၾကီးသံုးလံုးအနက္ တစ္လံုးမွာ တစ္စီးရွင္သီဟသူမွ သကၠရာဇ္ ၆၇၄ခုတြင္ တည္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္လံုးမွာ ဥဇနာမင္းမွ သကၠရာဇ္ ၇၀၂ခုတြင္ တည္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးထိုးထားေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ဂူက မည္သည့္မင္း တည္ခဲ့သနည္းကိုမူ မသိရိွရေပ။

ဂူၾကီးသံုးလံုးအနက္ ပထမဂူ၏ အထက္သို႔ အတြင္းေလွကားမွတဆင့္ တက္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ဂူေပၚတြင္ ေပါင္းပင္၊ ျခံဳပင္မ်ား ျပြတ္ျပြတ္သိပ္သိပ္ ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ေနၾကသည္။ အေပၚစီးရႈခင္းမွာ ၾကည့္ေကာင္းျပီး အညာေျမအလွကို ေပၚလြင္စြာ ခံစားရသည္။ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည့္အခ်က္မွာ ပိုက္ဆံပစ္ခ်ပါအံုးဆိုျပီး လယ္ေတာထဲမွ လွမ္းေအာ္ေျပာေနသံကို ၾကားလိုက္ရျခင္းပင္။

အလယ္ဂူသည္ အျခားဂူႏွစ္ခုထက္ သာ၍ ၾကီးမားခန္႔ျငားသည္။ နံရံကပ္စဥ့္ကြင္းလက္ရာအခ်ိဳ႕ အနည္းငယ္မွ် ၾကြင္းက်န္ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္စဥ့္ခ်ပ္က မည့္သည့္ဇာတ္ကြက္ကို ေဖာ္က်ဴးထားသနည္းကို မွန္းဆရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေလာက္ေအာင္ကို ပ်က္ယြင္းေနျပီ။ ဂူအျပင္ဘက္တြင္ အဂၤေတပန္းတေမာ့ကႏုတ္ပန္းလက္ရာအခ်ိဳ႕ တင့္တယ္စြာ ရိွပါေသးသည္။

တတိယဂူကေတာ့ အေသးဆံုးျဖစ္သည္။ လင္းႏို႔ခ်ီးမ်ား ေပါလွသျဖင့္ အနံ႔အသက္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေတာ္ေလးေမွာင္ေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အတြင္းသို႔ တစ္ပတ္လည္ ပတ္မၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဂူသံုးလံုးစလံုးတြင္ ဥာဏ္ေတာ္ျမင့္မားလွေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား စံပယ္ေနပါသည္။

၇) ေရွးေဟာင္းဘုရားမ်ား

ကားေလးတစ္စီးျဖင့္ ဟိုဟိုသည္သည္ ရွာေဖြၾကည့္ေသာ္ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီး ထံုးသဃၤန္းကပ္ထားသျဖင့္ ျဖဴျဖဴေဖြးလို႔ေနပါျပီ။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ခ်ံဳပုတ္မ်ားအၾကား အုတ္ပံုပ်က္ဘဝ ေရာက္လို႔ေနသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တံတားဦးျမိဳ႕နယ္ စကားအင္းရြာအနီးရိွ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ပင္းယေခတ္ ေစတီပုထိုး၊ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကို ေလ့လာရင္း တစ္ေခတ္တစ္ခါက ပင္းယျမိဳ႕ကို ျပန္လည္အမွတ္ရစြာျဖင့္ ေတာ္ေသးျပီ။

Ref: ရဟန္းစာဆိုေတာ္မ်ား အတၳဳပၸတၱိ (ဘုန္းႏြယ္ - ေရစၾကိဳ)၊ ဦးကုလာ:မဟာရာဇဝင္ၾကီး - ပထမအုပ္

မွတ္ခ်က္။ ။ လြတ္လပ္စြာ Share ႏိုင္ပါေသာ္လည္း ေက်းဇူးျပဳျပီး ေပ့ခ်္မ်ားမွ ပံုအားလည္းေကာင္း၊ စာအားလည္းေကာင္း၊ ပံုႏွင့္စာအားလည္းေကာင္း ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

Chan Myae Ei - #travellerchan
#pinya #mandalay #myanmar

Copyright © 2020 Traveller Chan. All Rights Reserved.